Network Consultants
“Gezamenlijk komen tot een advies dat hout snijdt”

LanCon is actief binnen Network Consultants (NC), een samenwerkingsverband van onafhankelijke zelfstandige adviseurs gericht op het succesvol maken/ houden van MKB en grotere ondernemingen in onder meer de sectoren bouw, industrie en (detail) handel.

De adviseurs van NC helpen u bij het verkrijgen van inzicht en overzicht. Hierdoor bent u in staat keuzes onderbouwd te maken en door te voeren. De betrokken adviseurs hebben een eigen specialisme met een schat aan ervaring. Deze specialismen strekken zich uit op de vlakken van strategie, commercie, rentabiliteit, financiering, personeel, administratieve organisatie en procesoptimalisatie. Koppeling hiervan draagt ertoe bij dat organisatiebreed allerlei vraagstukken kunnen worden opgepakt.

In samenspraak met u kunnen indien gewenst, uit hoofde van aanvullende competenties en/ of uitbreiding capaciteit, extra adviseurs aan het adviestraject worden toegevoegd. Hierbij staat flexibiliteit hoog in het vaandel. LanCon blijft in dergelijke gevallen aanspreekpunt en projectverantwoordelijk, zodat het persoonlijk contact met u gehandhaafd blijft.

www.networkconsultants.nl


LanCon bv

management & organisatie


ing. Henry van Langeveld

Havendam 11a
3161 XB Rhoon

Tel.: 010 - 501 46 09
Fax: 010 - 501 05 19
Mobiel: 06 - 11 007 744


info@lanconbv.nl
Network consultants

© LanCon bv 2010