Klaar voor de toekomst
De bouw- en inframarkt zijn sterk aan verandering onderhevig. Zowel aan de kant van opdrachtgevers als opdrachtnemers bestaat grote behoefte om de bakens te verzetten. De invulling van de rollen van opdrachtgevers, ontwikkelaars, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers worden geherdefinieerd.

Vanuit de optiek van de opdrachtnemer zijn de markten veranderd van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt. Een proactieve houding van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever is essentieel; de focus zal echter altijd gericht blijven op de eigen kernactiviteiten. Professionele organisaties kunnen op deze ontwikkelingen reageren door een beroep op zakelijke dienstverlening zoals die van LanCon.

Ons specialisme is elke organisatie of onderneming in de bouw te adviseren en te begeleiden in deze ‘kanteling’. Onze werkwijze leidt tot klantgericht en probleemoplossend handelen van medewerkers, waarbij het management de regie zelf in handen houdt.

LanCon is breed inzetbaar. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld Rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden, ingenieursbureaus, (MKB) ontwikkelende en uitvoerende bedrijven en werkmaatschappijen van enterprise bedrijven.


LanCon bv

management & organisatie


ing. Henry van Langeveld

Havendam 11a
3161 XB Rhoon

Tel.: 010 - 501 46 09
Fax: 010 - 501 05 19
Mobiel: 06 - 11 007 744


info@lanconbv.nl
Network consultants

© LanCon bv 2010